Site Loader
Petterstorp 6E 645 91 Strängnäs

Ökat medarbetarengagemang ger ökad lönsamhet

Vad är arbetsglädje?
Arbete; sysselsättning, verksamhet, jobb, insats, strävan
Glädje; nöje, fröjd, tillfreds, jubel, upprymdhet

Dessa begrepp känner vi alla till, men hur fungerar de i kombination?

Betydelsen av arbetsglädje kan variera beroende på vem vi frågar.
Det kan t ex handla om kollegor, personerna vi omger oss av. Möten med människor ger oss mening, där blir vi sedda och bekräftade. Nöjda kunder, elever, patienter – när vi bidragit till någon annans välmående eller utveckling, ”jag behövs”.
Att nå sina realistiska och utmanande mål.
Att lyckas är en mäktig känsla!

Arbetsglädje innefattar väldigt många områden, satsar vi på det får vi otroliga resultat.
Ökat ansvarstagande, smidigare samarbete, medarbetarengagemang utöver det vanliga.
Kommunikationen förbättras och konstruktiva samtal blir av. I takt med att effektiviteten höjs, ökar lönsamheten.

Nuläge
Vi befinner oss i en tuff ekonomisk verklighet präglad av hård konkurrens. Personalminskningar och förändringar skapar otrygghet, för samtliga i organisationen. Att skapa trygga och konkurrenskraftiga arbetsplatser är en utmaning och framgångsfaktor.

Vi märker mer och mer att samtliga medarbetares livskvalitet är avgörande för en organisations utveckling. Personalens motivation, potential och drivkraft är fundamentala pelare för en utveckling i rätt riktning.

En digitaliserad utveckling ser många som ett möjliggörande för innovativa produkter och tjänster. Är det tillräcklig? För maximal effekt behövs medarbetarnas kompetens.

Ett steg närmare målet
I samarbete med KompetensGruppen planerar vi att starta ett nätverk med
Arbetsglädje som grundtema.
De har stor erfarenhet av att genom nätverk utveckla kompetenser i organisationer.
Ett nätverk med kreativa deltagare ger stora resultat och oanade möjligheter.

Vi planerar för 10–12 deltagare som träffas en halvdag vid 6 tillfällen per år i kreativa lokaler centralt i Stockholm. Ett nätverk med kreativa deltagare ger stora resultat och oanade möjligheter.

Vill du veta mer om vad ett nätverk kan innebära för dig och din organisation, KONTAKTA OSS så återkommer vi med mer konkret info.

 

Post Author: Framsikt Teamutveckling