NYHETER


Tack för en spännande dag på 
Svenska Hem Arena i Strängnäs! 

Lördagen den 18 maj befann vi oss på Strängnäs Näringslivsdag. Många kreativa montrar fanns på plats med variation på branscher.

Vår tanke var att få möta människor, lyssna på deras tankar kring kompetensutveckling samt höra om deras utmaningar. Många samtal handlade om hur de vill att en arbetsplats ska fungera. Slutsatsen är att behovet kring en utveckling av hela organisationen, inte bara chefer, är stort.
Det är där vi kommer in! 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är mässa-286x300.png

Mer arbetsglädje på jobbet?

I samarbete med KompetensGruppen i Sverige AB planerar vi att starta nätverk med ARBETSGLÄDJE som grundtema.
Kompetensgruppen har stor erfarenhet att genom nätverk utveckla kompetenser i organisationer.

Arbetsglädje är ett centralt begrepp som innefattar många områden. När vi satsar på ARBETSGLÄDJE får vi EFFEKTIVITET på köpet.
Arbetsglädje blir allt viktigare med tanke på den tuffa ekonomiska verkligheten vi befinner oss i med hård konkurrens med mera.
Personalminskningar och förändringar skapar otrygghet. Det är viktigt, och en framgångsfaktor, att skapa trygga och goda arbetsplatser.

Många ser positivt på framtiden med tanke på den tekniska utvecklingen som ger många möjligheter att utveckla produkter och tjänster. Men det räcker inte. Vi behöver även använda medarbetarnas potential för att få full effekt.

Ett nätverk med kreativa deltagare ger stora resultat och oanade möjligheter. Vi planerar för 10–12 deltagare som träffas en halvdag vid 6 tillfällen per år i kreativa lokaler centralt i Stockholm.
Vill du veta mer om vad ett nätverk kan innebära för dig och din organisation, KONTAKTA OSS så återkommer vi med mer konkret info.