De böcker som ingår i vårt kursmaterial är skrivna av Framsikts grundare Kerstin Myrgård

samarbetsboken-kerstin-myrgrd_1

SAMARBETSBOKEN

Nya samarbetsboken vänder sig till er som arbetar tillsammans med andra i arbetsgrupper, projektgrupper, ledningsgrupper och team.

Med ett enkelt språk och stor närhet till läsaren beskriver författaren Kerstin Myrgård de förhållningssätt och färdigheter som vi behöver för att bli goda samarbetsmänniskor.

Samarbetsboken trycktes första gången 1982 och har tryckts i ett antal omarbetade upplagor sedan dess. Den har varit inspirationskälla för tiotusentals läsare både i Sverige och utomlands. Den används som kursbok i alla typer av utbildningar där temat ”Samarbete” behandlas.

 

I denna reviderade upplaga är kapitlet ”Ledaren ska förmedla tillförsikt och visioner” helt omarbetat och utökat. Dessutom finns nyskrivna avsnitt om social och emotionell kompetens och en hel del ändringar och tillägg.

mTgMaInFg3rhz7LA8pZo1g

PROJEKTLEDNING

Denna lärarhandledningen är till för dig som utbildar andra i projektledning och projektsamarbete. Lärarhandledningen följer Projektsamarbete arbetspärm avsnitt för avsnitt och innehåller förslag till pedagogisk uppläggning, arbetsmaterial och CD med OH-underlag. Projektmaterialet innehåller åtta avsnitt som svarar mot en halv utbildningsdag. Du kan välja att både öka och minska utbildningstiden och du kan även ta avsnitten i olika ordningsföljder när du komponerar dina utbildningsdagar.
Projektutbildningen kan vara företagsintern, dvs. deltagarna kommer från samma företag eller verksamhet, men uppläggningen kan även användas i en öppen kurs. Målgruppen kan vara nya eller erfarna projektledare, medarbetare i projekt eller en hel projektgrupp. Lämplig storlek på en kursgrupp är 6 12 personer. Deltagarna i dina projektutbildningar använder Projektsamarbete arbetspärm och metodbok.

effektiva-arbetsteam-synliggorande-pedagogik-i-teambuilding-och-personlig-utveckling
NYA EFFEKTIVA ARBETSTEAM

Nya Effektiva arbetsteam är en praktisk och personligt skriven bok där författaren delar med sig av sin långa erfarenhet som utbildare inom personal- och ledarutveckling. Via historiska tillbakablickar får vi dessutom glimtar av hur de olika synsätt och metoder som används inom kompetensutveckling i dag har växt fram. De pedagogiska metoder och modeller som beskrivs syftar till att stärka varje persons självkänsla, självtillit och självförtroende och att synliggöra och ta vara på den gemensamma kompetensen. Lösningsfokuserat förhållningssätt i kombination med tydliga mål och strukturerade arbetsformer leder till konkreta förbättringar och mätbara effekter. Boken är tidigare tryckt i två omarbetade upplagor. Den har då varit utformad som kursbok i utbildning av gruppledare inom Framsiktskonceptet, författarens egna träningsprogram. Denna omarbetade upplaga är en fristående inspirations- och uppslagsbok för dig som är intresserad av arbetslagsutveckling, personlig utveckling och praktisk pedagogik.