Vinnande Team

Vi satsar på Empowerment, gör du?

Vilka är vinnarna?

Empowerment

De tar vara på medarbetarnas kompetens och utvecklar dem till deras fulla potential

Individ och grupp

De ser vikten av individuell utveckling, ibland med gruppens stöd

Lärande

Motivation och kreativitet är färskvara och ska ständigt tränas upp

Utvecklande miljö

De skapar en utvecklande miljö för samtliga medarbetare

Varför vinnande team?

Vinnande Team är en träningsmetod vi arbetat fram inom Framsikt Teamutveckling och som utvecklas i samarbete med våra kunder. 
Utvecklingspotentialen är stor när det gäller dagens utbildningar. Gedigna handlingsplaner som görs under utbildningar rinner ofta delvis ut i sanden. Insikter som ska tränas på glöms bort. Det är slöseri att inte få mer långsiktig träning i sin roll, både ekonomiskt sett men även motivationen dalar när träningen inte ger högre resultat.
Att leda människor ställer krav på ledarna. Idag är individens krav på egen utveckling i fokus på ett annat sätt än tidigare. Många byter arbete om man inte får utvecklas. Framförallt vet vi att våra medarbetare i en organisation är vårt viktigaste konkurrensmedel. Här finns en till stor del outnyttjad resurs! Vi ser tydligt bristen på kreativitet och reflektion hos våra kunder när vi startar ett samarbete. 
Denna metod är skapad för att ni tillsammans med oss ska få ett långsiktigt samarbete där arbetsglädje och utveckling är nyckelorden.

 

 


Jag är intresserad

Är vinnande team någonting för er?

Finns det utvecklingsmöjligheter för samtliga medarbetare, en lärande miljö? Är målen tydliga och motivationen hög? Har ni mod och energi att göra det som krävs för att nå era mål? Mår ni bra i gruppen och känner att ni har ”högt i tak”?  Kliver ni ofta ur komfortzonen för att driva er och organisationen framåt? 
Om svaret är nej kan vi tillsammans öka er arbetsglädje och lönsamhet – ett långsiktigt lärande och resultatinriktad utveckling.

 


Kontakt

Läs vår broschyr om Vinnande Team